Riidat kuuluvat normaaliin parisuhteeseen. Siinä yleistys, joka jossain määrin antaa ehkä lohdutusta. Valitettavasti se ei kuitenkaan tehoa tekemään liitosta yhtään  sen onnellisempaa, ei varsinkaan siinä vaiheessa, kun riitely on ajautunut krooniselle tasolle. Jos sinusta tuntuu, että parisuhteesi pitäisi olla tietynlainen, eikä se ole sitä, hyvä :) Olet eksynyt lukemaan oikeaa tekstiä.

Uskallan yleistää, että monikulttuurisen parisuhteen riidanaiheet ovat pääsääntöisesti erilaisia kuin yksikulttuurisen. Parisuhdetta uhkaa liuta erilaisia haasteita, jotka juontavat juurensa eri tottumuksista, kielistä, perinteistä, uskonnoista, ruokakulttuureista ja jopa pukeutumistavoista. "Eikö ole vaikeaa yhdistää kahta niin erilaista kulttuuria? Teillä varmasti riidellään paljon. Eikö olisi helpompi vain etsiä itselleen puoliso oman kulttuurin sisältä?" Tuon lainauksen olen jo useammin kuullut sanottavan.

Elämäntapablogi
Fights belong in a normal relationship. Even though it sounds comforting, the statement by itself doesn't help making the relationship any better. Fights in a multicultural relationships vary from the ones that come from the same backgrounds. People often mistakenly think that multicultural couples fight more and that it's automatically easier to live with a person from the same country.

On kuitenkin olemassa muutama tekijä, joista johtuen saattaa olla, että monikulttuurisissa liitoissa riidellään itseasiassa vähemmän kuin yksikulttuurisissa. Tämä väite tarvitsee perusteluita, ja nyt kerronkin jotain, mitä en ennen B:tä olisi ikinä tajunnut:

1. Pääsääntöisesti ihmisen olettamukset altistavat riidoille parisuhteessa. Riitojen määrään ei vaikuta puolisoiden koulutus-, kasvatus-, ja kulttuuritaustat.

Riitojen määrän minimoimista ja riidanaiheiden järkeistämistä varten vaadittava tekijä on ymmärrys. Ymmärrys siitä, että tulivat parisuhteen osapuolet sitten mistä tahansa, läheltä tai kaukaa, ovat heidän taustansa erilaiset. Ymmärrys siitä, että eroavaisuuksien kanssa elämistä ja parisuhteen toimimista tulee tietoisesti työstää. Saman kulttuurin sisältä tulleet parisuhteen osapuolet saattavat helposti tehdä olettamuksen tietynlaisesta samankaltaisuudesta, sillä molemmat tulevat tutuilta ja turvallisilta mailta. Vain aniharvalla on kuitenkaan samanlaista kasvatustaustaa. Vastoin olettamuksia erilaisuudet alkavat tulemaan esiin jossain vaiheessa, jolloin riitoja alkaa kehittymään aivan pienistä ja mitättömistäkin asioista. Monikulttuurisissa liitoissa erilaisuudet ovat itsestäänselvyys, minkä vuoksi suhde on sekä vapaa ennakkokäsityksistä, että jo alusta lähtien "työn alla" toimiakseen. En nyt kuitenkaan missään nimessä väitä, etteikö myös meillä riideltäisi. Riidanaiheita syntyy vain ehkä vähän harvemmin, mutta tullessaan ovat sitten  syvällisempiä ja vakavampia kuin murut pöydällä tai sukat väärässä paikassa.

Multicultural family
It is the presumptions that cause fights in a relationship, not the educational or cultural backgrounds. Even though from how near or far we come, we are different. Working for those differences and understanding their existence make the relationship firmer and less contentious.   

2. Riidat eivät pilaa suhdetta. Sen pilaavat kommunikoinnin puute sekä riitojen selvittämättä jättäminen.

Yksi selvä yhtäläisyys monikulttuurisissa liitoissa on pariskuntien kyky kommunikointiin. Meidän suhteemme alkoi puhtaasti kaverilinjalla. En ikinä olisi voinut uskoa rakastuvani B:hen, ulkomaalaiseen mieheen. Kävimme sillointällöin kahvilla ja juttelimme paljon puhelimessa. Ajan myötä puhelinkeskustelumme venyivät tuntikausien mittaisiksi. Asioista, mielipiteistä ja tunteista puhuminen on alusta lähtien ollut koko suhteemme perusta. Jotta toinen tietäisi, mitä arvostat, mitä tarvitset ja mitä elämältä odotat, täytyy niistä puhua ääneen.

Päiväkausien mykkäkoulu ja pyrkimys erimielisyyksien unohtamiseen tuhoavat parisuhteen hiljakseen. Meillä on lapsuudesta juontava olettamus, että meitä lähinnä oleva ihminen tietää, mitä haluamme ja tarvitsemme. Kukaan ei kuitenkaan pysty lukemaan ajatuksiamme. Me olemme itse vastuussa kertomaan tunteistamme ja tarpeistamme. Kommunikointi, asioista avoimesti puhuminen ja erimielisyyksien työstäminen antavat riidanaiheelle ratkaisun. Vain ratkaisun löytäneet riidat kehittävät parisuhdetta.

Monikulttuurinen perhe
The fights don't ruin the relationship. It is a lack of communication and unresolved fights which ruin it. Not talking for days and just trying to forget the argument damage the relationship. Only the fights that have some conclusion and mutual decision are the ones that build the relationship. Communication and hours long conversations have always been the base for my and B:s life together. 

3. Ongelmia kohdannut parisuhde ei lähde uuteen kukoistukseen toisen muuttumisella.

Monesti erimielisyyksien selvittämiseksi ja ratkaisun löytämiseksi päädymme ajattelemaan, että toisen tulisi muuttua tietyissä asioissa. Tärkeämpää on kuitenkin miettiä, mitä itse voisi tehdä toisin. Jotta asiat paranisivat, molempien tulisi muuttua. Saattaa olla, että jo se, miten puhut toiselle saa toisen käyttäytymään sinun haluamattomalla tavalla. Toisen syyttely ja kritisointi saavat luontaisesti meissä puolustusvietin heräämään. On eri asia sanotko, että "taas olet jättänyt sukkasi keskelle tietä. Milloin viimeksi olet imuroinut. Sinä olet kyllä niin laiska!" vai sanotko: "Olen nykyään niin väsynyt töistä. Minusta tuntuu, etten voi hoitaa näitä nyt yksin. Voisitko auttaa minua kodin siivouksessa?". Sinä opetat toiselle, kuinka sinua kohdellaan. Jos sinä kommunikoit syyttämällä ja kritisoimalla, saat vastaukseksi syytöksiä ja kritiikkiä. Jos sinä puhut kunnioittavasti ja empaattisesti, saat helpommin myös kunnioitusta ja empatiaa osaksesi.

Pidät huolta asioista, joita rakastat. Rakastat asioita joita ymmärrät. Ymmärrät, jos kuuntelet ja haluat oppia.

Monikulttuurinen perhe
In order for the relationship to be successful, it isn't always that the other partner needs to change. It's more important to think what you can do to make the relationship better. It's true, that you teach people how to treat you. If you're always criticizing, you will also be criticized. If you treat people with respect, you will also be respected. Take care of how you express yourself, no matter what it is that you're trying to say.